Servicii

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Managerii de proiect de la MOD Engineering sunt instruiți să respecte trei puncte-cheie în fiecare proiect de engineering: planificare, cost și calitate. Specialiștii noștri sunt echipaţi cu un set de instrumente pentru coordonarea proiectelor, care le permit să urmărească și să anticipeze așteptările clienților din aceste domenii.

Fiecare etPă a procesului de coordonare a proiectului asigură respectarea standardelor reglementaț, reduce costurile și riscurile și gestionează eficient resursele și termenele stricte.

Va putem oferi: 

  • Respectarea graficului de lucru și monitorizarea proiectului
  • Creșterea productivității pe linia de asamblare
  • Coordonarea proiectului și întocmirea planurilor și specificațiilor
  • Oferirea recomandărilor pentru furnizori și efectuarea monitorizării livrărilor
  • Instrumente eficiente de management și documentație aferentă
  • Management complet al soluţiilor: proiectare, instalare, ajustarea echipamentelor și instruirea utilizatorilor
  • Pregătirea caietelor de sarcini și evaluarea tenderelor pentru construcții industriale sau întreținere
  • Monitorizarea tehnicienilor, tehnologilor și altor ingineri, precum și revizuirea și aprobarea proiectelor, calculelor și devizelor de cheltuieli.
  • Respectarea condițiilor de proiectare și a cerințelor faţă de utilaj, precum și ale expertizei tehnice în ceea ce priveşte fezabilitatea pieselor, dispozativelor și a produsului finit.

 

Clienții noștri pot apela la MOD Engineering pentru a solicita proiecte finite cu diverse destinaţii: de la gestionarea bugetului până la FEA și certificarea produselor în conformitate cu standardele din domeniu.